Marcelka Szvoreňová
Female View tree
Born: 1975
Father: Pavol ŠpeťkoMother: Marta ŠpeťkováSpouse: Miroslav Szvoreň
Children: Adrian Szvoreň, Tomáš Szvoreň
Siblings: Janka Medlíková, Pavol Špeťko